2021-09-17 21:22:50 Find the results of "

played tennis for two years

" for you

played tennis for 6 years => The last ...

I haven't played tennis for 6 years => The last 2.

played tennis for ten years docx - Tài liệu

played *He played 1. Chúng ta hãy quan sát câu sau.

played tennis for ten years - TaiLieu.VN

Các bạn hãy di chuột vào từng từ một để biết thể loại từ của từ đó trong câu: (Các bạn cũng có thể kích chuột 2 lần vào 1 từ để biết thêm chi tiết về từ đó) He has played tennis for ten years.

for two year. This is the first ...

I haven’t been to the dentist for two year. This is the first time I have driven a car - I haven’t been to the dentist for two ...

played tennis for ten years. » Học ngữ pháp qua phân tích ...

“has played” là động từ chính của câu (verb) (verb = auxiliary + main verb), có hình thức của thì hiện tại hoàn thành với cấu trúc ...

tennis when she was ten. She has ...

She began to play tennis when she was ten. She has played tennis since she was ten 2 ...

played tennis for 4 years =>I last..... ...

3:we started leaning to ride 10 years ago =>We have ...